לייזרלינק – מערכת שליחת קבצים

שלב 1: הזנת פרטים

פרטי הלקוח


נדרש עבור לקוח חדש
נדרש עבור לקוח חדש
אם שונה מכתובת הלקוח
על הקבצים להיות ממוספרים 01, 02, 03 ...

סוג הזמנה


פינות האלבומים מעוגלות כברירת מחדל. יש לציין אם נדרש אחרת